m1
Vulst1
LoggaMasensPlatkultur1
item4
item5

Tak
Garanterat utförande
Band och skivtäckning,
Trp, takpannor, garnering 

Fasad
Rätt från början
Rätt utfört och fasaden behåller sitt utseende och värde.
 

Taksäkerhet
För allas trygghet
Skyddsräcken,stegar, bryggor.
-Förankra säkerheten både för de på taket och marken 

Besiktning
Förebyggande
Ta hjälp av kompetensen innan det är för sent.


 

Konsthantverket
Förädling av material
Helt unikt utnyttjande av gammal ärgad kopparplåt

 

Snö
Skottning av tak
Ta hjälp innan det är för sent, så att inga skador uppkommer på personer eller byggnader.


 

Byggnadsvård.
 

Ett vackert ord som man ska tillämpa på egentligen alla byggnader, då de är en spegling av vår tid, och oss människor som lever i och runt dom.

Med Masens Plåtkultur kan ni känna er trygga vid beställningar, då det finns många års erfarenhet och kompetens som ni får ta del av, och för att era byggnader ska få ett säkerställt utförande som ska hålla många generationer framöver.

sidfot
sidfot Kontakta oss: sidfot
sidfot © Masens Plåtkultur 2017 sidfot
sidfot
Snoskold item11 Konsthantverksskold item10 Besiktningsskold item9 lasskold Fasadskold Takskold item8 item7 item6