bottenplatta
Vulst1
logga
LoggaMasensPlatkultur1
storvulst
sidfot
sidfot Kontakta oss: sidfot
sidfot © Masens Plåtkultur 2017 sidfot
sidfot

Besiktningar

Masens Plåtkultur erbjuder omfattande tjänster inom byggnadsplåt, vad gäller tak, fasad, taksäkerhet, besiktning av yttertak samt fasad, snöskottning och tegelläggning. Vi tillhandahåller också med enklare snickeriarbeten i samband med eventuell renovering av fastigheter.

Vi erbjuder också kostnadsfritt en översyn av det aktuell objektet och lämnar därefter ett kostnadsförslag med ett åtgärdsprogram. Och för att garantera våra kunders tillfredsställelse så tar vi ansvar från projektering till arbetets slutförande.

Vi gör en fortlöpande dokumentering även vad gäller fotografering för att säkerställa kundernas högt ställda krav på bland annat garantier på åtagandet.

Självfallet tar vi även hand om tjänster som är ROT berättigat, och står för den hanteringen.

Tak
Garanterat utförande
Band och skivtäckning,
Trp, takpannor,garnering 

Fasad
Rätt från början
Rätt utfört och fasaden behåller sitt utseende och värde.
 

Taksäkerhet
För allas trygghet
Skyddsräcken,stegar, bryggor.
-Förankra säkerheten både för de på taket och marken 

Besiktning
Förebyggande
Ta hjälp av kompetensen innan det är för sent.


 

Konsthantverket
Förädling av material
Helt unikt utnyttjande av gammal ärgad kopparplåt

 

Snö
Skottning av tak
Ta hjälp innan det är för sent, så att inga skador uppkommer på personer eller byggnader.


 

Snoskold item7 Konsthantverksskold item6 Besiktningsskold item5 lasskold Fasadskold item4 item3