bottenplatta
logga
Vulst1
LoggaMasensPlatkultur1
storvulst
sidfot
sidfot Kontakta oss: sidfot
sidfot © Masens Plåtkultur 2017 sidfot
sidfot

Ängelsbergs herrgård

Nytt fönterbleck i gammal stil

Fasad

Fasaden är under påfrästningar av olika orsaker. Däribland kan det finnas bristande kunskaper hos tidigare hantverkare och beställare som gör avtryck på dagens fasader såsom exempelvis frostsprängningar vid avvattning från takytor och från nedsmutsat vatten som med tiden medför fula rinningar som förfular det som var tänkt att vara vackert. Detta är speciellt viktigt vid ett sugande material som putsfasader. Det förekommer alltför ofta att det tas genvägar i form av besparing på material för att minska på kostnaderna. Men det medför att hållbarheten försämras och estetiken går förlorad över det som ska vara ansiktet utåt. Naturligtvis så medför det kostnader för att åtgärda till ursprungligt skick som egentligen inte skulle behövas.

Fasad2
Fasaden ska vara rätt från