item4
m1
Vulst1
LoggaMasensPlatkultur1
item3

Masens Plåtkultur.

Företaget har som syfte att ge oss själva inom företaget en trygghet, tillsammans med den tillfredsställelsen som det inebär att få råda över sin egen tillvaro. Samt vetskapen om att de som anlitar oss kan känna sig trygga om att deras investeringar kommer att löna sig under många år framöver.

Pengarna som visas ovan kommer från en "skatt" som låg under tornplåten nedanför korset på Folkärna kyrka, som jag var med om att lägga om 2014. Och med dessa gamla mynt som symbol över hållbarhet, vill vi visa att det är av yttersta värde att anlita högt kvalificerade yrkesmän, som låter värdet av investeringarna gå genom många generationer framöver. Och i motsats till de mynten som hittades nu, med en tidigare läggning (1926) så har vi som ambition att nästa upptäckt kommer att ske motsvarande den tidsrymd, av den första läggningen (1788) till dags dato.

sidfot
sidfot Kontakta oss: sidfot
sidfot © Masens Plåtkultur 2017 sidfot
sidfot

Plåtslagare!

Det är alltid med stolthet som jag har gått till arbetsplatsen. Detta yrke som ställer höga krav på praktisk kunnighet och problemlösning, samt ett stort sinne för estetik då det också är frågan om beklädnad och utsmyckning av fastigheten.

Via detta företag kan ni vara förvissade om att detta inte är något som det tummas på vare sig typ av material eller fastighetsvariant. Det kan låta som att det kan ta tid att lägga ner mera engagemang i detaljer, men det är de som samtidigt bär påde svaga punkterna vad gäller hållbarhet och funktion.

Som kund är det självfallet viktigt att få ner kosnaderna vad gäller projekteringen. Och där hjälper vi till med att vara delaktiga. och det med ett stort ansvar bland annat med logistiken som finns vid projekten, samt att det tas till vara på material i allra högsta grad.

Detta gör också en stor vinning för miljöarbetet som vi anser att är ett tvunget men också inspirerande för vad som tillhör allas vår framtid. Vi anser också att miljöarbetet innefattar även materialval vad gäller tillämpning. Vi arbetar enbart med material av högsta kvalitét, då det är av stor betydelse inte enbart för framställningen eller färdiga resultatets sammanfattning. Det ska också ha en smidighet som inte i onödan belastar på de som arbetar med den, med tanke på hårdhetsgrad och tänjbarhet, som också i stor grad påverkar sjukhälsotalen. Detta medför också i sambandet att man kan vara mera aktsam om materialet och inte behöver använda mera kraft än nödvändigt.

Sammanfattningsvis så är vi beroende av våra kunders investeringar, och vi ska vara delaktiga i dessa investeringar, med tanke på ekonomiska och inte minst miljömässiga aspekter många generationer framöver.

I vår policy ingår också att i största möjliga mån att vi också kompetensutbildar oss och utgår ifrån att certifiering är en självklarhet i de områden som berörs.

Det gäller exempelvis:

ID 06,

Brandskyddsföreningen Certifikate Heta Arbeten,

STIB Allmän teorikurs ställningsbyggnad 16 tim,

Utbildningsbevis Lift (Maskintyp A1, A3,B1, B3) följande SS-ISO 18878:2004,

RBK Utbildningsbevis Skotta säkert.